Legislatie

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

– modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2006, publicată în Monitorul Oficial al România, Partea I, nr.792/20.09.2006;
– aprobată prin Legea nr.6/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.30/17.01.2007;
– modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.69/28.06.2007;

CAPITOLUL I. Dispozitii generale
CAPITOLUL II. Vehiculele
CAPITOLUL III. Conducatorii de vehicule
CAPITOLUL IV. Semnalizarea rutiera
CAPITOLUL V. Reguli de circulatie
CAPITOLUL VI. Infractiuni si pedepse
CAPITOLUL VII. Raspunderea contraventionala [vezi si exceptia de constitutionalitate]
CAPITOLUL VIII. Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei
CAPITOLUL IX. Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice
CAPITOLUL X. Dispozitii finale